yalvarmaq

yalvarmaq
f. Birinin könlünü yumşaldıb bir şeyə razı etmək üçün öz nəfsini alçaldaraq təkidlə acizanə xahiş etmək, rica etmək. Çox yalvardı, bir şey çıxmadı. – <Koroğlu> ağlamayan, yalvarmayan düşməni öldürməzdi, bağışlayardı. «Koroğlu». Evimizdən ayrılanda çox da tələsmirdim, amma xalamın yalvarmağı yadıma düşəndə bir qədər ayaq götürdüm. C. M.. Bu halda – Şərifə <Zeynalın> qarşısında diz çöküb ağladığı halda, yalvaran bir vəziyyət aldı. S. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • yalvarma — «Yalvarmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağlamaq — f. 1 Şiddətli ağrı, ruhi sarsıntı və ya başqa bir ağır təəssürat nəticəsində göz yaşı axıtmaq. Sevincdən ağlamaq. Sancıdan ağlamaq. Uşaq ağlayır. – Gözüm yaşı qəmimdən ağlamaqdan döndü dəryaya; Məni axır həlak eylər bu çeşmi xunfəşan sənsiz. S. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaxarmaq — f. Adətən «yalvarmaq» feli ilə birlikdə işlənərək, israrla yalvarmaq mənasını bildirir. <Qoca kəndli:> Bir xan ki rəiyyəti qaramal kimi qulağından tutub sata, ona nə yalvarmaq, nə yaxarmaq! Ə. H.. Göygözlü oğlunu düşmən apardı; Qoca nə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilmarmağ — (Dərbənd) yalvarmaq. – Mən məniçü ilmarsam da, o mənə ögüd vereydi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lalemeg — (Bakı) yalvarmaq. – Nağada laledim sənə ki, gedmə, qulağ asmadun ki, asmadun …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • lalıxlamax — I (Ağdaş, Gəncə, Xanlar, Qarakilsə, Mingəçevir, Şamaxı, Şəki, Ucar) həddindən artıq yetişmək. – Armıt lalıxlıyıf (Gəncə); – Ağaşdarda armıddar lalıxlıyıb (Şamaxı); – Zoğalın çoxusu lalıxlıyıf (Şəki) II (Naxçıvan) yalvarmaq. – Nə qədər lalıxlasan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləlöyün — (Başkeçid, Borçalı) bax lələvin. – Ə:, ləlöyün kimi nə soxulursaη yeməyə (Borçalı) ◊ Ləlöyün döymək (Mingəçevir) – yalvarmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mənimsimməx’ — (Gədəbəy) yalvarmaq. – Arvat maηa mənimsinerdi kin, uşağı Bəkiyə aparım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”